Πάτωμα Ημιμασίφ – Προγιαλισμένα

Το ημιμασίφ πάτωμα αποτελείται από δύο μέρη: Το κάτω μέρος (μη εμφανές) που αποτελεί την βάση από λευκή ξυλεία (συνήθως Χεβέα) ή Κόντρα Πλακέ και το επάνω μέρος (εμφανές) το οποίο είναι και το ξύλο επιλογής. Το ωφέλιμο ξύλο επιλογής μπορεί να κυμαίνεται από 2,5 έως 6 χιλιοστά. Τα ημιμασίφ παρκέτα είναι ευρέως γνωστά ως προβερνικωμένα (προγυαλισμένα) ή προλαδωμενα κυρίως διότι παραδίδονται έτοιμα προς τοποθέτηση με διάφορες τεχνοτροπίες ή χρώματα. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ημιμασίφ: Η 1η κατηγορία ονομάζεται δύο στρώσεων (2 layer) αποτελούμενη από το κόντρα πλακέ και το ωφέλιμο ξύλο επιλογής. Η 2η κατηγορία ονομάζεται τριών στρώσεων (3 layer) αποτελούμενη από λευκή ξυλεία (2 στρώσεις) και το ωφέλιμο ξύλο επιλογής. Τα ημιμασίφ παρκέτα διατίθενται είτε με σύστημα τοποθέτησης ”Click” είτε με ”Αρσενικό – Θηλυκό”.

Δείγματα

ΗΜΙΜΑΣΙΦ_360Χ290_1
ΗΜΙΜΑΣΙΦ_360Χ290