Ψευδοροφές

Πλάκες ορυκτής ινας σε διαφορα σχέδια ,για εύκολη πρόσβαση στις οροφές. Μια τεχνική και αισθητική λύση για κάθε περιβάλλον και κάθε χρήση για την διαμόρφωση οποιουδήποτε τύπου σχεδίου.

Δείγματα

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ_360Χ290