Κινητοί Τοίχοι

Οι κινητοί τοίχοι είναι κινητά διαχωριστικά . Αποτελούνται από πανέλλα αναρτημένα από οδηγούς οροφής (χωρίς οδηγό δαπέδου). Επιτρέπουν τον ταχύτατο διαχωρισμό ή ενοποίηση χώρων, όπου διεξάγονται διάφορες παράλληλες δραστηριότητες, ταυτοχρόνως εξασφαλίζοντας ηχομόνωση (και μηχανική σταθερότητα), ώστε να μην υπάρχει ηχητική ενόχληση από τον ένα χώρο στον άλλον. Εκτός από την ευελιξία των χώρων, οι κινητοί τοίχοι προσφέρουν και εξοικονόμηση ενέργειας, στις περιπτώσεις που σε μεγάλους χώρους πρέπει να εργαστεί μικρός αριθμός ατόμων. Διαιρώντας τον μεγάλο χώρο σε μικρότερους, κλιματίζεται ή θερμαίνεται μόνο ο χώρος που χρησιμοποιείται κάθε φορά. ‘Οταν οι κινητοί τοίχοι απομακρύνονται από τη θέση ανάπτυξης, τα πανέλα που τους αποτελούν αποθηκεύονται σε σημεία που δεν ενοχλούν τη λειτουργία του χώρου. Ακόμη είναι δυνατόν να αποθηκευτούν και σε ειδικές κρύπτες όπου δεν είναι ορατά.

Δείγματα