Πατάρια

Η κατασκευή παταριού αποτελεί την ιδανικότερη λύση για χώρους που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης χώρου. Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που αποκομίζει κανείς επιλέγοντας ένα μεταλλικό πατάρι είναι αρκετά. Αρχικά, τα μεταλλικά πατάρια αποτελούν την οικονομικότερη και γρηγορότερη μέθοδο κατασκευής. Το κόστος δηλαδή για την κατασκευή ενός παταριού καθώς και ο συνολικός χρόνος παράδοσης του έργου είναι πολύ μικρότερα συγκριτικά με τις εναλλακτικές μεθόδους κατασκευής.

Δείγματα

pataria-alttech
ΠΑΤΑΡΙΑ_360Χ290