Γυψοσανίδες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις σε κατασκευές γυψοσανίδας και τσιμεντοσανίδας, χωρίσματα, ψευδοροφές, κρυφούς φωτισμούς, ορυκτή ίνα, ειδικές κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων, θερμομονώσεις, ηχομονώσεις, πυροπροστασίες και γύψινες διακοσμήσεις.

Δείγματα

ΓΙΨΟΣΑΝΙΔΕΣ_360Χ290_2
ΓΙΨΟΣΑΝΙΔΕΣ_360Χ290_5
ΓΙΨΟΣΑΝΙΔΕΣ_360Χ290_3
ΓΙΨΟΣΑΝΙΔΕΣ_360Χ290
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΧΩΡΟΥ_360Χ290