Συρόμενα

Οι σημερινές σειρές των συρόμενων κουφωμάτων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς και των περισσότερων καταναλωτών. Προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερη μόνωση ενώ κυκλοφορούν και θερμομονωτικές λύσεις. Χρειάζονται λιγότερο χώρο από τα ανοιγόμενα κουφώματα για να τοποθετηθούν και μπορούν να πάρουν σήτα, τζάμι, πατζούρι ή ρολό εξωτερικά.

Συρόμενα